Slogan
Slogan

ผู้บริหารสโมสร

นายวันชัย ธนาบริบูรณ์

รองประธานสโมสร

พตท.รังสิมันต์ สงเคราะห์ธรรม

รองประธานสโมสร

น.ส. ปิยะรัชย์ ติยะไพรัช

รองประธานฯ และ ผอ.ฝ่ายการตลาด

นาย ชิตวัน ชินอนุวัฒน์

ผู้อำนวยการ

นายชัยยนต์ ศรีสมุทร

ผู้อำนวยการ

STAFF

ธีระศักดิ์ โพธิ์อ้น

หน้าผู้ฝึกสอน

วิชาญชัย หาทรัพย์

ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ปรัชญ์ มาลารัตน์

ผู้จัดการทีม

สถาพร พิมพ์ราช

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

ภัทร สิงห์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ทีม

เจ้าหน้าที่ทีม

ชยพล เนียมม่วง

ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์

เจนณรงค์ นางแล

Media Officer

ศุภมิตร แก้วเทพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ณัฐพงษ์ แก้วเทพ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

วัชพงษ์ ดวงแปง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ปิยะพงษ์ วงศ์ชัย

เจ้าหน้าที่ไอที

กองหน้า | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 17

อานนท์ สังสระน้อย

หมายเลขเสื้อ 13

นันทวัฒน์ แทนโสภา

กองกลาง | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 18

ยุทธจักร ก้อนจันทร์

หมายเลขเสื้อ 6

ณัทธภณ วรทญานันท์

หมายเลขเสื้อ 11

รุ่งรัฐ ภูมิจันทร์ทึก

หมายเลขเสื้อ 20

สหรัฐ กันยะโรจน์

หมายเลขเสื้อ 22

พิชิตพงษ์ เฉยฉิว

หมายเลขเสื้อ 7

อาทิตย์ สุนทรพิธ

หมายเลขเสื้อ 33

โชติภัทร พุ่มแก้ว

หมายเลขเสื้อ 35

สหรัฐ เสียนาสระ

หมายเลขเสื้อ 37

เอกนิษฐ์ ปัญญา

กองหลัง | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 2

ณัฐิวุฒิ แสงทอง

หมายเลขเสื้อ 3

กฤษฏี ประกอบของ

หมายเลขเสื้อ 5

Murakami Kazuki

หมายเลขเสื้อ 29

เกียรติประวุฒิ สายแวว

หมายเลขเสื้อ 34

นัทธพงศ์ พรมเสน

ผู้รักษาประตู | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 1

อภิรักษ์ วรวงษ์

หมายเลขเสื้อ 15

อินทรัตน์ อภิญญากุล

หมายเลขเสื้อ 19

ทนงศักดิ์ พันภิพัฒน์

Player Of The Month | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 12

Player Of The Month

OFFICIAL SPONSOR