Slogan
Slogan

กองหลัง | นักเตะ

หมายเลขเสื้อ 2

ณัฐิวุฒิ แสงทอง

หมายเลขเสื้อ 3

กฤษฏี ประกอบของ

หมายเลขเสื้อ 5

Murakami Kazuki

หมายเลขเสื้อ 29

เกียรติประวุฒิ สายแวว

หมายเลขเสื้อ 34

นัทธพงศ์ พรมเสน

OFFICIAL SPONSOR